ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Уведомление за промяна на адрес

 

Уведомление за промяна на адрес


25 октомври 2018 г.
Уважаеми Клиенти,

Управляващо дружество „ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД, което е организирало и управлява следните договорни фондове: Договорен фонд „Тексим Балкани“, Договорен фонд „Тексим България“, Договорен фонд „Тексим Комодити Стратеджи“, Договорен фонд „Тексим Консервативен Фонд“, ще премести своя офис, считано от 29.10.2018г., от: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 141, на нов адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 117.
Телефоните и електронната поща за контакт, както и работното време с клиенти, остават непроменени.


УД „ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД
25.10.2018 г.