ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

LEI код за юридически лица

 

LEI код за юридически лица

29 декември 2017 г.
LEI код за юридически лица
 
Уважаеми клиенти,
 
Съгласно прилагането на Директива 2014/65/ЕС от 15 май 2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на финансови инструменти (MIFID II) и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) 648/2012 (MIFIR) и на свързаните с тях делегирани актове, както и европейски и национални нормативни разпоредби – считано от 03.01.2018 г. всяко юридическо лице, което желае да сключва сделки с финансови инструменти е необходимо да разполага с идентификационен номер за юридически лица (Legal Entity Identifier (LEI код)).
 
В тази връзка, молим да ни предоставите идентификационен номер за юридически лица - LEI код на Вашето дружество в срок до 30.12.2017 г. съобразно приложимите регулации в сила от 03.01.2018 г.
 
Информация за процедурата по издаване на LEI код и акредитираните оперативни единици – издатели можете да намерите на интернет страниците на ROC (Regulatory Oversight Committee) на адрес:  https://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf  , както и на Global LEI Foundation чрез следния линк:  https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.
LEI кода можете да ни изпратите на електронната поща на УД Тексим Асет Мениджмънт ЕАД - asset.management@teximbank.bg или да ни го предоставите на място в офиса на дружеството: гр. София 1309, бул. Тодор Александров №141.
С уважение,
УД Тексим Асет Мениджмънт ЕАД