ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим БалканиДекларация за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Новини

 

Промени в таксите свързани с на ДФ Тексим Парични Пазари

Решение № 153 – ДФ  и 154 - ДФ от 25.02.2013 г. на Комисията за финансов надзор 25 февруари 2013 г.
 

LEI код за юридически лица

29 декември 2017 г.
 

Уведомление

31 юли 2018 г.