ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 40,993,892.27 лв.528,132.00 лв.560,742.09 лв.425,411.81 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:69.1800 лв.72.7153 лв.57.6876 лв.75.7854 щ.д.
Брой дялове:592,568.56727,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:69.1800 лв.72.7153 лв.57.6876 лв.75.7854 щ.д.
Цена на емитиране: 69.1800 лв.72.7153 лв.57.6876 лв.75.7854 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 04.08.2022 г.* Цените са валидни за 04.08.2022 г.* Цените са валидни за 04.08.2022 г.* Цените са валидни за 04.08.2022 г.