ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 41,915,814.72 лв.515,644.82 лв.578,962.01 лв.416,752.27 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:70.7358 лв.70.9960 лв.59.5620 лв.74.2428 щ.д.
Брой дялове:592,568.56727,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:70.7358 лв.70.9960 лв.59.5620 лв.74.2428 щ.д.
Цена на емитиране: 70.7358 лв.70.9960 лв.59.5620 лв.74.2428 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 01.06.2023 г.* Цените са валидни за 01.06.2023 г.* Цените са валидни за 01.06.2023 г.* Цените са валидни за 01.06.2023 г.