ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 41,626,036.91 лв.520,123.84 лв.565,915.84 лв.461,446.78 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:70.2468 лв.71.6127 лв.58.2199 лв.82.2049 щ.д.
Брой дялове:592,568.56727,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:70.2468 лв.71.6127 лв.58.2199 лв.82.2049 щ.д.
Цена на емитиране: 70.2468 лв.71.6127 лв.58.2199 лв.82.2049 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 26.01.2023 г.* Цените са валидни за 26.01.2023 г.* Цените са валидни за 26.01.2023 г.* Цените са валидни за 26.01.2023 г.