ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 44,734,661.14 лв.521,301.85 лв.587,845.82 лв.419,780.09 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:73.6947 лв.71.7749 лв.60.4760 лв.74.7822 щ.д.
Брой дялове:607,026.81327,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:73.6947 лв.71.7749 лв.60.4760 лв.74.7822 щ.д.
Цена на емитиране: 73.6947 лв.71.7749 лв.60.4760 лв.74.7822 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 29.02.2024 г.* Цените са валидни за 29.02.2024 г.* Цените са валидни за 29.02.2024 г.* Цените са валидни за 29.02.2024 г.