ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 40,666,157.29 лв.526,875.69 лв.559,298.97 лв.400,554.87 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:68.6269 лв.72.5423 лв.57.5392 лв.71.3573 щ.д.
Брой дялове:592,568.56727,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:68.6269 лв.72.5423 лв.57.5392 лв.71.3573 щ.д.
Цена на емитиране: 68.6269 лв.72.5423 лв.57.5392 лв.71.3573 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 27.09.2022 г.* Цените са валидни за 27.09.2022 г.* Цените са валидни за 27.09.2022 г.* Цените са валидни за 27.09.2022 г.