ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

ДФ Тексим Консервативен Фонд

Обща информацияПредставянеДокументиНовини

Представяне

Калкулатор за доходност

Начална дата:   Крайна дата:   Брой притежавани дялове:

* Изчислената доходност е базирана на Нетна стойност на активите на един дял, която се публикува всеки работен ден и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, посочени в Проспекта на Договорния фонд. Моля имайте предвид, че инвестирането в договорни фондове е свързано с определени рискове. Стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените средства. Постигнатата доходност на продуктите през предходните периоди не е гаранция за бъдещите резултати.