ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

ДФ Тексим Комодити Стратеджи

Обща информацияПредставянеДокументиНовини

Документи и проспекти

27 март 2023 г. .pdf (1,23 MB) Актуализиран проспект
09 февруари 2023 г. .pdf (371,64 KB) Сценарии на резултатите Комодити 31.01.2023
09 юни 2021 г. .pdf (1,31 MB) Актуализиран проспект
15 април 2021 г. .pdf (1,29 MB) Актуализиран проспект
07 април 2021 г. .pdf (1,27 MB) Актуализиран проспект
10 март 2021 г. .pdf (943,7 KB) Актуализиран Проспект
18 януари 2021 г. .pdf (920,09 KB) Актуализиран Проспект
09 февруари 2018 г. .pdf (873,81 KB) Актуализиран Проспект
04 януари 2018 г. .pdf (873,39 KB) Актуализиран Проспект
22 февруари 2016 г. .pdf (675,29 KB) Информация по чл.43 от Наредба 44

Финансови отчети

24 март 2023 г. .pdf (5,06 MB) Годишен Финансов Отчет - 2022
30 март 2022 г. .pdf (3,5 MB) Годишен Финансов Отчет - 2021
24 март 2021 г. .pdf (9,61 MB) Годишен Финансов Отчет - 2020
30 март 2020 г. .zip (5,8 MB) Годишен Финансов Отчет - 2019
27 март 2019 г. .pdf (1,65 MB) Годишен Финансов Отчет - 2018
26 юли 2018 г. .pdf (792,62 KB) Финансов отчет към 30 юни 2018 г.
02 април 2018 г. .pdf (9,17 MB) Годишен Финансов Отчет - 2017
24 юли 2017 г. .zip (1,13 MB) Финансов отчет към 30 юни 2017г.
23 март 2017 г. .pdf (5,54 MB) Годишен Финансов Отчет - 2016
25 юли 2016 г. .zip (875,83 KB) Финансов отчет към 30 юни 2016 г.
18 март 2016 г. .pdf (5,64 MB) Годишен Финансов Отчет 2015
27 юли 2015 г. .zip (1,18 MB) Fin_Otchet_Commodity_30.06.2015
26 март 2015 г. .pdf (4,33 MB) Годишен Финансов отчет 2014
08 април 2014 г. .pdf (3,23 MB) Годишен отчет 2013
01 януари 2012 г. .zip (1,85 MB) Отчети за 2012 година
01 януари 2012 г. .zip (1,84 MB) Справки по чл.77-2012
01 януари 2011 г. .zip (3,44 MB) Отчети за 2011 година

Списък с регулирани пазари

БФБ-София, XETRA-Deustche Borse Group и Deustche Borse, Frankfurt