ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим БалканиДекларация за неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

ДФ Тексим Балкани

Обща информацияПредставянеДокументиНовини

Документи и проспекти

05 април 2024 г. .pdf (199,58 KB) Сценарии за резултатите 31.03.2024
16 февруари 2024 г. .pdf (561,18 KB) Доходност за минали периоди 2023
09 февруари 2024 г. .pdf (1,22 MB) Актуализиран проспект
02 януари 2024 г. .pdf (1,22 MB) Актуализиран проспект
27 март 2023 г. .pdf (1,23 MB) Актуализиран проспект
15 март 2023 г. .pdf (730,06 KB) Правила ДФ Тексим Балкани
09 февруари 2023 г. .pdf (198,01 KB) Сценарии на резултатите Балкани 31.01.2023
09 юни 2021 г. .pdf (1,27 MB) Актуализиран проспект
15 април 2021 г. .pdf (1,28 MB) Актуализиран проспект
07 април 2021 г. .pdf (1,26 MB) Актуализиран проспект
25 март 2021 г. .pdf (771,39 KB) Правила на ДФ Тексим Балкани
10 март 2021 г. .pdf (902,06 KB) Актуализиран Проспект
18 януари 2021 г. .pdf (883,39 KB) Актуализиран Проспект
17 януари 2019 г. .pdf (973,26 KB) Актуализиран Проспект
08 януари 2019 г. .pdf (802,19 KB) Правила на ДФ Тексим Балкани
09 февруари 2018 г. .pdf (978,81 KB) Актуализиран Проспект
04 януари 2018 г. .pdf (978,21 KB) Актуализиран Проспект
22 февруари 2016 г. .pdf (665,2 KB) Информация по чл.43 от Наредба 44

Финансови отчети

28 март 2024 г. .pdf (1,57 MB) Годишен Финансов Отчет - 2023
24 март 2023 г. .pdf (4,12 MB) Годишен Финансов Отчет - 2022
30 март 2022 г. .pdf (3,36 MB) Годишен Финансов Отчет - 2021
25 март 2021 г. .pdf (9,11 MB) Годишен Финансов Отчет - 2020
30 март 2020 г. .zip (5,81 MB) Годишен Финансов Отчет - 2019
27 март 2019 г. .pdf (7,31 MB) Годишен Финансов Отчет - 2018
26 юли 2018 г. .pdf (770,64 KB) Финансов отчет към 30 юни 2018 г.
02 април 2018 г. .pdf (9,33 MB) Годишен Финансов Отчет - 2017
24 юли 2017 г. .zip (1,16 MB) Финансов отчет към 30 юни 2017г.
23 март 2017 г. .pdf (5,7 MB) Годишен Финансов Отчет - 2016
25 юли 2016 г. .zip (913,62 KB) Финансов отчет към 30 юни 2016г.
18 март 2016 г. .pdf (5,8 MB) Годишен Финансов Отчет 2015
27 юли 2015 г. .zip (1,23 MB) Fin_Otchet_Balkani_30.06.2015
26 март 2015 г. .pdf (4,51 MB) Годишен Финансов Отчет 2014
08 април 2014 г. .pdf (5,83 MB) Годишен отчет 2013
27 юли 2012 г. .zip (1,14 MB) Fin_Otchet_Balkani_30.06.2012
01 януари 2012 г. .zip (2,11 MB) Отчети за 2012 година
01 януари 2012 г. .zip (1,82 MB) Справки по чл.77 -2012
01 януари 2010 г. .zip (5,59 MB) Отчети за 2010 година
01 януари 2010 г. .zip (5,2 MB) Отчети за 2010 година
01 януари 2009 г. .zip (3,87 MB) Отчети за 2009 година

Списък с регулирани пазари

БФБ-София