ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 40,114,910.73 лв.535,283.19 лв.562,526.84 лв.437,291.03 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:67.6967 лв.73.6999 лв.57.8712 лв.77.9017 щ.д.
Брой дялове:592,568.56727,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:67.6967 лв.73.6999 лв.57.8712 лв.77.9017 щ.д.
Цена на емитиране: 67.6967 лв.73.6999 лв.57.8712 лв.77.9017 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 02.12.2021 г.* Цените са валидни за 02.12.2021 г.* Цените са валидни за 02.12.2021 г.* Цените са валидни за 02.12.2021 г.