ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 35,803,055.16 лв.559,558.45 лв.560,794.70 лв.417,696.54 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:60.9376 лв.77.0422 лв.57.6930 лв.74.4110 щ.д.
Брой дялове:587,536.02157,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:60.9376 лв.77.0422 лв.57.6930 лв.74.4110 щ.д.
Цена на емитиране: 60.9376 лв.77.0422 лв.57.6930 лв.74.4110 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 16.05.2019 г.* Цените са валидни за 16.05.2019 г.* Цените са валидни за 16.05.2019 г.* Цените са валидни за 16.05.2019 г.