ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 41,406,143.08 лв.530,395.95 лв.568,388.84 лв.458,406.73 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:69.8757 лв.73.0270 лв.58.4743 лв.81.6633 щ.д.
Брой дялове:592,568.56727,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:69.8757 лв.73.0270 лв.58.4743 лв.81.6633 щ.д.
Цена на емитиране: 69.8757 лв.73.0270 лв.58.4743 лв.81.6633 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 19.05.2022 г.* Цените са валидни за 19.05.2022 г.* Цените са валидни за 19.05.2022 г.* Цените са валидни за 19.05.2022 г.