ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 39,011,104.43 лв.544,044.57 лв.553,200.33 лв.438,865.49 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:66.0951 лв.74.9062 лв.56.9118 лв.78.1821 щ.д.
Брой дялове:590,226.45027,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:66.0951 лв.74.9062 лв.56.9118 лв.78.1821 щ.д.
Цена на емитиране: 66.0951 лв.74.9062 лв.56.9118 лв.78.1821 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 19.01.2021 г.* Цените са валидни за 19.01.2021 г.* Цените са валидни за 19.01.2021 г.* Цените са валидни за 19.01.2021 г.