ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 38,002,065.06 лв.553,105.17 лв.553,256.51 лв.409,009.38 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:64.5052 лв.76.1537 лв.56.9175 лв.72.8634 щ.д.
Брой дялове:589,131.65337,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:64.5052 лв.76.1537 лв.56.9175 лв.72.8634 щ.д.
Цена на емитиране: 64.5052 лв.76.1537 лв.56.9175 лв.72.8634 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 16.01.2020 г.* Цените са валидни за 16.01.2020 г.* Цените са валидни за 16.01.2020 г.* Цените са валидни за 16.01.2020 г.