ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 40,124,233.46 лв.539,681.13 лв.570,168.09 лв.450,512.98 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:67.6213 лв.74.3054 лв.58.6573 лв.80.2571 щ.д.
Брой дялове:593,366.38317,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:67.6213 лв.74.3054 лв.58.6573 лв.80.2571 щ.д.
Цена на емитиране: 67.6213 лв.74.3054 лв.58.6573 лв.80.2571 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 17.06.2021 г.* Цените са валидни за 17.06.2021 г.* Цените са валидни за 17.06.2021 г.* Цените са валидни за 17.06.2021 г.