ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 36,479,956.17 лв.558,168.79 лв.560,795.05 лв.418,973.98 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:61.9216 лв.76.8509 лв.57.6931 лв.74.6386 щ.д.
Брой дялове:589,131.65337,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:61.9216 лв.76.8509 лв.57.6931 лв.74.6386 щ.д.
Цена на емитиране: 61.9216 лв.76.8509 лв.57.6931 лв.74.6386 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 11.07.2019 г.* Цените са валидни за 11.07.2019 г.* Цените са валидни за 11.07.2019 г.* Цените са валидни за 11.07.2019 г.