ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 39,313,618.30 лв.541,365.66 лв.549,551.41 лв.448,537.00 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:66.4204 лв.74.5374 лв.56.5364 лв.79.9051 щ.д.
Брой дялове:591,890.93287,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:66.4204 лв.74.5374 лв.56.5364 лв.79.9051 щ.д.
Цена на емитиране: 66.4204 лв.74.5374 лв.56.5364 лв.79.9051 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 08.04.2021 г.* Цените са валидни за 08.04.2021 г.* Цените са валидни за 08.04.2021 г.* Цените са валидни за 08.04.2021 г.