ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 37,897,586.73 лв.546,175.44 лв.540,200.66 лв.394,748.01 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:64.2086 лв.75.1996 лв.55.5744 лв.70.3228 щ.д.
Брой дялове:590,226.45027,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:64.2086 лв.75.1996 лв.55.5744 лв.70.3228 щ.д.
Цена на емитиране: 64.2086 лв.75.1996 лв.55.5744 лв.70.3228 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 22.10.2020 г.* Цените са валидни за 22.10.2020 г.* Цените са валидни за 22.10.2020 г.* Цените са валидни за 22.10.2020 г.