ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 36,560,841.12 лв.557,226.30 лв.554,984.64 лв.397,050.05 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:62.0589 лв.76.7211 лв.57.0953 лв.70.7329 щ.д.
Брой дялове:589,131.65337,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:62.0589 лв.76.7211 лв.57.0953 лв.70.7329 щ.д.
Цена на емитиране: 62.0589 лв.76.7211 лв.57.0953 лв.70.7329 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 22.08.2019 г.* Цените са валидни за 22.08.2019 г.* Цените са валидни за 22.08.2019 г.* Цените са валидни за 22.08.2019 г.