ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 37,375,348.08 лв.547,926.47 лв.523,465.26 лв.392,715.18 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:63.4414 лв.75.4407 лв.53.8527 лв.69.9607 щ.д.
Брой дялове:589,131.65337,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:63.4414 лв.75.4407 лв.53.8527 лв.69.9607 щ.д.
Цена на емитиране: 63.4414 лв.75.4407 лв.53.8527 лв.69.9607 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 13.08.2020 г.* Цените са валидни за 13.08.2020 г.* Цените са валидни за 13.08.2020 г.* Цените са валидни за 13.08.2020 г.