ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 36,852,273.13 лв.555,726.00 лв.550,470.80 лв.398,410.40 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:62.5535 лв.76.5146 лв.56.6309 лв.70.9752 щ.д.
Брой дялове:589,131.65337,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:62.5535 лв.76.5146 лв.56.6309 лв.70.9752 щ.д.
Цена на емитиране: 62.5535 лв.76.5146 лв.56.6309 лв.70.9752 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 17.10.2019 г.* Цените са валидни за 17.10.2019 г.* Цените са валидни за 17.10.2019 г.* Цените са валидни за 17.10.2019 г.