ДФ Тексим БългарияДФ Тексим Комодити СтратеджиДФ Тексим Консервативен ФондДФ Тексим Балкани

Нетната стойност на активите

Нетната стойност на активите

ДФ „Тексим България”*ДФ „Тексим Консервативен Фонд”*ДФ „Тексим Балкани” *ДФ „Тексим Комодити Стратеджи”*
Нетна стойност на активите: 37,529,135.57 лв.549,567.12 лв.542,847.09 лв.375,646.88 щ.д.
Нетна стойност на активите за дял:63.7025 лв.75.6666 лв.55.8466 лв.66.9200 щ.д.
Брой дялове:589,131.65337,263.00989,720.31825,613.3720
Цена на обратно изкупуване:63.7025 лв.75.6666 лв.55.8466 лв.66.9200 щ.д.
Цена на емитиране: 63.7025 лв.75.6666 лв.55.8466 лв.66.9200 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 лв.0.0000 щ.д.
* Цените са валидни за 04.06.2020 г.* Цените са валидни за 04.06.2020 г.* Цените са валидни за 04.06.2020 г.* Цените са валидни за 04.06.2020 г.